Opšte informacije

Bač

Panorama-Bač

Ideja o realizaciji zajedničkog projekta u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska Srbija 2007-2013 nastala je još 2009. godine kao logičan sled tada uspostavljene, a već uspešne saradnje između Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i Umjetničke akademije Sveučilišta „Josip Juraj Štrosmajer“ u Osijeku. Tokom 2011. godine Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“ iz Osijeka dala je svoj neosporni doprinos realizaciji projektne ideje povezavši je sa projektom „Panonski put mira“ koji su nekoliko godina ranije realizovali hrvatski i srpski partneri i koji je imao za cilj kreiranje istoimene biciklističke staze koja se proteže od Subotice do Osijeka.

Projekat „Panonski put umetnosti – osnaživanje saradnje i umrežavanje visokoobrazovnih institucija na polju umetnosti i ekologije“ teži da kroz intenzivan rad sa studentima dveju akadmija podstakne kreativno istraživanje u domenu „umetnosti zemlje“ (land art) povezujući ga sa osnovnim postulatima očuvanja životne sredine i zdravog života.

Saradnja u okviru projekta je fokusirana na sticanje novih znanja i veština kroz ekološku radionicu, land art radionicu i umetnički rad u prirodi, kao i na razvoj istraživačkih potencijala studenata te podizanja svesti o vrednostima umetnosti kroz održivo korišćenje prirodnih resursa i ekoloških materijala sa ciljem očuvanja kulturne i prirodne baštine dva regiona. Osim što će unaprediti odnose dveju umetničkih ustanova i podići kvalitet neposrednog umetničkog rada sa studentima, rezultati ovog projekta će doprineti širenju turističke ponude regiona Vojvodine, Slavonije i Baranje.

 

  • Nosilac projekta je Umjetnička akademija u Osijeku,
    a nosilac projekta u Srbiji Akademija umetnosti u Novom Sadu.
  • Realizacija projekta je započela 15. maja 2013. godine. Projekat traje 15 meseci.

 

Back to Top ↑